skip to navigation

Edit Society Profile
Assistance for Development of Modern Ophthalmology (ADMO) Azerbaijan

M.Asadov str.,18 mkr,1 B,85.
Sumgait City, Azerbaijan
Phone: (994 70)774 75 57
Fax: (994 18)655 90 87
Email: admodoph@gmail.com
Web site: www.admo.org.az

Assistance for Development of Modern Ophthalmology (ADMO) Azerbaijan

President: Emin Alihuseynli
Treasurer: Ramin Khalilov
Chief Executive: Elman Aliyev
ICO Member Number of Members: 17

Assistance for Development of Modern Ophthalmology (ADMO) Union is the first ophthalmologic organization which founded by professional and progressive young ophthalmologists in Azerbaijan. Main goal of our organization is preservation of vision and prevention of blindness. In order to obtain this aim it's important for us to enhance ophthalmic education and collaboration with international organizations, also advocate and apply achievements of modern ophthalmology in our country.

Müasir Oftalmologiyanın İnkişafına Yardım Birliyi (MOİYB) Azərbaycanda gənc oftalmoloqlar tərəfindən yaradılmış ilk və yeganə təşkilatdır. Təşkilatımız görmənin qorunması və korluqla mübarizə, oftalmoloji təhsilin artırılması, həmçinin beynəlxalq oftalmoloji təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük önəm verir. Bundan əlavə ölkəmizdə müasir oftalmologiya elminin nailiyyətlərinin təbliğ və tətbiq edilməsi MOİYB-nin ümdə məqsədlərindəndir.

Stay connected:         Follow us on Instagram

Web site design and web development by D3 Solutions